Vedtægter

Vedtægter for Golfnørderne
§ 1. Klubbens navn er Golfnørderne.
§ 2. Det er klubbens formål at arbejde for, at Golfnørderne kan udøve golfspillet, under de bedst mulige forhold.
§ 3. Klubben består af aktive medlemmer.
§ 4. Som medlem kan optages alle Herrer og Damer (minimumsalder: 18 år), der er fuldgyldigt medlem af en golfklub.
§ 5. Alle medlemmer spiller i max hcp. 56 uanset at dette måtte være højere.
§ 6. Bestyrelsen er fast konstitueret. Denne er ikke på valg.
§ 7. Bestyrelsen laver regnskab over indtægter og udgifter. Dette regnskab gennemgås af den af generalforsamlingen valgte kassér og fremlægges på generalforsamlingen 1 gang om året. Generalforsamlingen afholdes hvert år ved Masters. Indkaldelse sker ved annoncering på Klubbens hjemmeside og ved mail, senest 14 dage før afholdelsen.
§ 8. Bestyrelsen påtager sig så vidt muligt at skaffe flest mulige sponsorer, så Golfnørderne kan køre på et så fornuftigt grundlag som muligt.
§ 9. Deltagergebyret til Golfnørderne fastsættes af bestyrelsen og skal betales inden sæsonstart.
§ 10. Evt. Formue i Golfnørderne bør ikke overstige kroner 10.000,00 ved sæsonens afslutning. Hvis beløbet mod forventning skulle overstige dette, tager generalforsamlingen beslutning om, hvad det overstegne beløb skal bruges til.
§ 11. Opløses klubben, deles evt. formue mellem de på opløsningstidspunktet aktive medlemmer af Golfnørderne
§ 12. Bestyrelsen fastsætter regler og retningslinier for alle matcher i Golfnørderne. Disse regler og retningslinier fremgår af matchkalender og øvrige opslag. Reglerne for matcherne følger dog i videst muligt omfang Internationale regler. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen fortolkning af regler.
§13. DressCode: Der spilles i minimum 1 beklædningsgenstand med ’Golfnørderne’ Logo, samt sorte benklæder. Udover skal spillestedets dresscode overholdes.

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.